Danskernes realløn presser konkurrenceevnen.

Skrevet af Finn Jensen

19/11/2012

Dagens topnyheder

Stigningerne i danskernes realløn har været betydeligt højere, i en årrække, end i mange af vores nabolande.  Selv om danskernes realløn de seneste to år har været faldende som følge af den økonomiske krise, så ligger vi stadig i en Europæisk førerposition, hvad angår reallønsfremgang.

Ser man på fremgangen siden årtusindeskiftet, så er danskernes reallønninger i gennemsnit vokset med knap 20 procent. Til sammenligning er reallønnen i Tyskland i samme periode vokset med mindre end 5 procent.

Det svarer til, at en dansk metalarbejder har ca. 45.000 kr. mere om året til reelt forbrug, end hvis vi havde haft en reallønsudvikling som i Tyskland.

Den høje danske reallønsfremgang skyldes, at lønudviklingen i Danmark i en lang årrække har ligget over lønudviklingen i vores konkurrent-lande, blandt andet på grund af mangel på arbejdskraft under højkonjunkturen. De mange år med en højere lønudvikling rammer direkte danske virksomheders konkurrenceevne. Omkostningsniveauet i Danmark er således markant over det tyske, og de fleste andre af vores nærmeste konkurrentlande.