Derfor var nattergalen forsinket

I 2011 vakte det stor undren blandt forskere og fugleinteresserede, at sangfuglene nattergal og rødrygget tornskade ankom ualmindeligt sent til Europa. Mysteriet blev ikke mindre af, at man de sidste 60 år har oplevet tidligere og tidligere ankomst af sangfugle i takt med tiltagende klimaforandringer.

Fuglene blev sporet
Ved at placere små datasamlere på ryggen af adskillige fugle om efteråret inden deres træk til Afrika og indsamle datasamlerne igen om foråret, når fuglene vendte tilbage til Europa, fik forskerne indblik i, at det var netop på Afrikas Horn, at fuglene gjorde holdt og blev forsinkede. Fuglene besøger Danmark hvert forår for at parre sig og nyde godt af sommerens høje fødeudbud. Men deres trækrute fra det sydlige Afrika til Nordeuropa går lige igennem Afrikas Horn, der er et af fuglenes vigtige opholdssteder på ruten, hvor de samler føde og energi før de flyver videre:

- Fuglene valgte at opholde sig på Afrikas Horn godt en uge længere end de gjorde året før og året efter 2011. Når et område er udtørret tager det længere tid for fuglene at samle energi nok til deres rejse, og så bliver deres ankomst og parring i Europa forsinket. Det styrker vores tese om, at vandrende dyr generelt er dybt afhængige af en række områder for at nå frem til deres endelige destination, siger lektor Anders Tøttrup fra Grundforskningscentret for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Ynglede senere end normalt
Fuglenes sene ankomst i 2011 betød, at de ynglede væsentligt senere end normalt.

- Der er ikke tegn på, at det har haft betydning for yngleresultatet og dermed størrelsen af bestanden. Men det er muligt, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af det forsinkede år, forklarer Anders Tøttrup.

Studiet er udført i samarbejde med Lunds Universitet, og resultaterne er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Science.