Det er sket på metrobyggepladserne i København

På grund af en procedurefejl er Københavns Kommunes tilladelse til natarbejde på metrobyggepladserne ulovlig. Det har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort onsdag.

Her kan du få overblik over forløbet for arbejdet på byggepladserne.

* 15. juni 2013 gav Københavns Kommune tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser.

Påbuddene efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42 regulerer, hvor længe arbejdet må fortsætte på den enkelte byggeplads, og hvor meget det må støje.

* Efterfølgende blev der klaget over påbuddene til Marmorkirken, Østre Søgade, Hovedbanegården, Nørrebroparken, Gammel Strand og Søndre Boulevard til Natur- og Miljøklagenævnet.

* 7. november afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at Københavns Kommune skulle udarbejde endnu et påbud til Metroselskabet med mere detaljerede grænser for, hvor meget der må støjes på byggepladsen ved Marmorkirken.

* 3. december sendte kommunen et nyt påbud i høring. Påbuddet gav igen Metroselskabet lov til at bygge om natten.

* 10. januar 2014 besluttede FN's såkaldte compliancekomité, at den vil behandle en klage over døgnarbejdet. Klagen kom fra Beboerforeningerne omkring Marmorkirken.

* 5. februar afgør Natur- og Miljøklagenævnet, at Københavns Kommunes vejledning for arbejdet er ugyldigt. Det skyldes, at der ikke blevet foretaget en miljøvurdering inden tilladelsen til natarbejde, og det skulle der ifølge miljøvurderingsloven.

Samtidig vurderer nævnet, kommunen skal udarbejde nye støjgrænser for byggepladserne ved Nørrebroparken, Øster Søgade og Hovedbanegården. Ligesom ved Marmorkirken skyldes det, at beregningen af støjgrænserne var mangelfuld.

Samme dag sender nævnet et afgørelsesudkast i høring vedrørende metrobyggepladsen ved Sønder Boulevard. Udkastet lægger op til, at der også her skal udarbejdes nye støjgrænser.

Nævnet vurderer desuden, at det ikke skal have indflydelse på støjgrænserne, at naboerne får erstatning for deres gener.

/ritzau/

 

Dagens Gossip