Dobbeltsporet: Borgergruppe i kamp mod togstøj

Firmaet tilbyder, på vegne af BaneDanmark, at foretage undersøgelser af flere huse i Søndergade for at se om der skulle være behov for bedre værn netop mod støj fra kommende tunge godstogs buldren gennem byen ad det kommende dobbeltspor:

- Det kan lyde paradoksalt, at os som kæmper mod togstøj, nu advarer mod netop støjdæmpende foranstaltninger. Men vi gør det, fordi et ja til lydisolering nu, kan, efter vores opfattelse komme til at skade vores fælles kamp mod BaneDanmark for at få en støjskærm sat op fra banen og ind mod vores huse og haver, siger Rob van de Put til Vamdrup Netavis.

Han er med i spidsen for en borgergruppe i Søndergade i Vamdrup, der indædt kæmper for at blive beskyttet effektivt mod støjen fra togene.

Det oplyses, at omkring 35 ejere af ejendomme i Søndergade i Vamdrup har modtaget tilbuddet fra BaneDanmark. Det undrer Rob van de Put, at tilbuddet er kommet lige præcis dagen efter Banedanmark har holdt informationsmøde i byen, om dobbeltsporet og konsekvenser i form af øget støj vibrationer med mere fra togene:

- I øvrigt fik vi ikke et ord at vide på mødet med Banedanmark om, at en sådant tilbud var på vej, siger van de Put.  Han undrer sig også over, at det tilsyneladende ikke er alle berørte husejere, som har fået tilbuddet.

Ingen tiltro til målinger

Og han - og den øvrige borgergruppe - har generelt ikke den store tiltro til Banedanmark.  Og slet ikke til de måleresultater af kommende støj, de er præsenteret for:

- For os ser det meget mærkeligt ud, at første måling viste en 2,1 i grænseværdi. Det klagede vi over. Så kom der en ny måling, som pludselig viste 7,8! For os et besynderligt tal, som ligger lige under topgrænseværdien på 8,0, hvorfra der er krav om støjskærme, siger van de Put.

Borgergruppen i Søndergade i Vamdrup forlanger nu en ny måling, men denne gang foretaget af helt uvildige eksperter:

- Alle BaneDanmarks målinger er computermålinger, foretaget af en underleverandør på et kontor i København. Det har jo før vist sig – også her i Vamdrup - at disse var helt hen i skoven og kunne have betyder, at forkerte huse i byen var blevet eksproprieret, føjer van de Put til.

Og borgergruppen i Vamdrup mod togstøj har åbenbart ikke til sinds at give op i deres kamp for at få dæmpet støjen fra togene med en støjskærm, som de mener, er det eneste rigtige, og som vil komme flest mulig til gavn.

Hele balladen i Vamdrup handler om, at borgerne ønsker en allerede beståede støjskærm forlænget 250 meter hen forbi deres huse og haver. Men det vil BaneDanmark ikke. I hvert fald ikke godvilligt.

 

Dagens Gossip