DR vil nedlægge 170-200 stillinger og lukke orkester

DR nedlægger 170-200 stillinger og lukker Underholdningsorkestret efter 75 år som led i en omfattende spareplan, hvor der skal spares 161 millioner kroner årligt.

- Det er en langsigtet plan, der sikrer, at DR også i fremtiden står stærkt som medie- og kulturinstitution med bred opbakning i befolkningen, siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Ud over nedlæggelsen af stillinger indbefatter planen, at den betalte frokostpause for DR's medarbejdere bliver sagt op fra midten af 2017.

Ifølge bestyrelsen vil det øge den effektive arbejdstid i DR og samtidig begrænse antallet af afskedigelser.

DR's ledelse er dog åben for en drøftelse med de faglige organisationer af eventuelle alternative initiativer, der vil kunne sikre en tilsvarende produktivitetsforøgelse.

- Planen indeholder store besparelser, og der er ingen tvivl om, at den kommende tid vil stille store krav til DR og DR's medarbejdere, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn i en pressemeddelelse.

- Men det er nødvendigt for at sikre fortsat udvikling af DR og samtidig sørge for, at seerne, lytterne og brugerne i mindst muligt omfang oplever forringelser som følge af den nødvendige økonomiske tilpasning.

Også foran skærmen vil konsekvenserne af økonomiplanen kunne mærkes.

Som en konsekvens af planen vil seerne for eksempel opleve kortere sæsoner for en række af DR1's programmer. Derudover lukker timenyhederne i dagtimerne på DR2, og i stedet bliver DR2 Morgen og DR2 Dagen omlagt til mere rene nyhedsflader.

Som et led i planen gennemføres en fremadrettet omlægning af det samlede levende musiktilbud til befolkningen fra DR.

Det indebærer en styrkelse af DR Symfoniorkestret, DR Pigekoret og DR Big Bandet, mens DR Underholdningsorkestret nedlægges pr. 1. januar 2015.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip