EL: Ikke flere konsekvenser for Lidegaard i solcelle-sag

Det er ikke tilfredsstillende, at daværende klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ifølge Rigsrevisionen var orienteret om, at problemerne ved solcelle-loven var større, end Folketinget blev informeret om, da man i i december 2012 skulle lappe et af hullerne i loven.

Men det skal ikke have yderligere konsekvenser for ministeren.

Det understreger Enhedslistens klimaordfører, Per Clausen.

- Rigsrevisionen siger, at ministeren ikke i fyldestgørende omfang har informeret Folketinget, det er vist også sket i et par andre tilfælde, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger Per Clausen og fortsætter:

- Vi har tidligere givet ministeren en "næse" i en tilsvarende sag, og det bekræfter vel bare, at det var fornuftigt, men jeg synes ikke, det giver anledning til yderligere tiltag.

Spørgsmål: Ændrer det ikke noget?

- Ministeren har fået en næse for en tilsvarende forsømmelse, og vi må så håbe og tro på, at både han og andre ministre lærer af det. Jeg synes ikke, at der umiddelbart er noget, der giver anledning til, at man skal skærpe den kritik, vi er kommet med tidligere, siger Per Clausen.

Miseren stammer fra Lidegaards tid som klima- og energiminister. Siden er han rykket op i regerings-hierarkiet og over i Udenrigsministeriet, hvor han med Enhedslistens opbakning kan blive siddende.

Spørgsmål: Er der ikke lidt skidt-pyt over det?

- Nej, det er jo altid vigtigt, at ministre orienterer Folketinget fyldestgørende, men jeg vurderer, at det her ligger inden for rammerne af den næse, vi allerede har givet, siger Per Clausen.

Han mener ikke, det ville have ændret noget for tilblivelsen af selve solcelleloven, at orienteringen om de større problemer var tilflydt Folketinget den dag, lovhullet skulle lappes sammen.

- Det havde været fint, hvis han havde orienteret om det, men jeg mener ikke, at det i praksis har nogen betydning, om orienteringen kommer på dagen for tredjebehandlingen eller et par dage senere, siger Per Clausen, klimaordfører for Enhedslisten.

Hos Liberal Alliance kalder man sagen for en farce.

- Regeringen gik til valg på god regeringsførelse, men en stribe sager understreger, at regeringen har gjort det stik modsatte, siger partiets politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll.

- Så vidt vi ved, slår Rigsrevisionen klokkeklart fast, at Martin Lidegaard har tilbageholdt helt centrale oplysninger for Folketinget i det, vi med rette kan kalde solcellefarcen. Det har efter sigende kostet skatteyderne 1,8 milliarder kroner, hvilket er fuldstændig uacceptabelt, siger han.

/ritzau/

 

Dagens Gossip