EL: Ingen må eje virksomheder og tjene penge på andre

Offentlige myndigheder, medarbejdere, lokalsamfund og andre sammenslutninger af mennesker skal eje og drive virksomheder i Danmark.

Sådan lyder en central passage i det udkast til principprogram, som Enhedslistens hovedbestyrelse ser ud til at kunne samle flertal for på partiets årsmøde til maj.

Udkastet fik søndag opbakning af de delegerede i Enhedslisten, og dermed vil partiet formentlig i sit kommende principprogram lægge op til grundlæggende ændringer af det danske arbejdsmarked og de danske virksomheder.

- Det, at man ejer en arbejdsplads og tjener penge på andre mennesker, det ser vi ikke som noget, der skal have en placering fremadrettet, når man går i gang med at skabe et socialistisk samfund, siger Enhedslistens Per Clausen.

Enhedslisten vil i stedet lægge op til, at det er medarbejderne, der ejer arbejdspladsen og selv organiserer arbejdet, som de ønsker.

Danskere med pensionsopsparing i aktier behøver dog ikke at frygte en overgang til kollektive ejerformer, selvom det kan betyde et farvel til aktiemarkedet, som man kender det i dag:

- Der er tale om noget, som vil forandre sig over en længere periode, hvor man går fra et system til et andet. Det skal organiseres på en måde, så folk ikke føler, at de bliver frastjålet noget, som er deres, siger Per Clausen og tilføjer:

- Store samfundsforandringer kræver, at mange detaljer skal falde på plads. Og de er ikke faldet på plads på nuværende tidspunkt. Det må man løse konkret.

- Det afgørende er, at vi med principprogrammet siger noget om, hvilket samfund, vi skal have på den lange bane, siger Per Clausen.

Udkastet til nyt principprogram lægger samtidig op til, at der også skal ændres radikalt på arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.

Det har ellers været en grundlæggende del af den danske model siden Septemberforliget fra 1899, hvor arbejdsgiverne til gengæld anerkendte arbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger, der indgår aftaler om løn- og arbejdsvilkår.

Spørgsmål: Skal medarbejderne selv kunne bestemme, hvor lang tid de vil arbejde?

- Medarbejderne skal i så stor udstrækning som overhovedet muligt selv have lov til selv at tilrettelægge arbejdet. Men det vil altid ske under nogle givne betingelser.

- For at få løn, skal man producere noget af værdi, og det kræver, at man udfører en vis mængde arbejde. Men hvordan man organisere det, det kunne man godt overlade til medarbejderne i langt større udstrækning, siger Per Clausen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip