Entreprenør-fyring betyder tre år mere på gamle skinner

admin

425 uger siden

|

23/05/2016

Dagens topnyheder

Tog på strækningen mellem Odense og Nyborg må tage tre år mere på gamle skinner. Det er konsekvensen af Banedanmarks fyreseddel til den entreprenør, der stod for det igangværende sporarbejde.

I stedet for den planlagte, totale fornyelse af strækningen skal Banedanmarks egne medarbejdere selv stå for vedligeholdelse, så togbanen kan holde tre år mere, forklarer Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

- Den store fornyelse, som vi havde regnet med, bliver erstattet af et øget vedligehold, så vi levetidsforlænger jernbanen, inden den skal fornys igen, siger han.

- Forskellen er, at ved en fornyelse udskifter man stort set samtlige elementer på banen og opgraderer den, så den kan køre smertefrit de næste 10-15 år, siger han.

Banedanmark opsiger aftalen med entreprenør Strukton Rail om sporarbejde på Fyn som konsekvens af problemer med sporarbejdet i Kristi himmelfartsferien og i pinsen.

Sporarbejdet var planlagt til at vare fra 4. maj til 7. august, og i denne periode kører to tog i timen på strækningen mod normalt tre.

I forbindelse med Kristi himmelfart og pinsen betød sporarbejdet dog, at der var indsat togbusser. De måtte køre henholdsvis tre og fem dage længere end planlagt til gene for passagererne.

Forsinkelserne har fået Banedanmark til at miste tilliden til entreprenøren.

- I bund og grund må vi sige, at de ikke har overholdt tidsplanen, og vi har ikke tillid til, at de vil overholde den fremadrettet.

- Det får den konsekvens, at vi selvfølgelig ikke kan honorere det resterende arbejde, og sagen kører derfor i voldgift, siger anlægsdirektøren.

Hvad det kommer til at koste Banedanmark, kan han ikke give et bud på.

- Det, der har kostet mest, er, at sporarbejdet er blevet forsinket. Der er masser af rejsende og godsoperatører, der er blevet forsinket og ikke har kunnet passe deres arbejde.

Inden for tre år skal strækningen mellem Odense og Nyborg fornys, og til den tid skal et nyt offentligt udbud bestemme, hvem der skal være entreprenør på arbejdet.

Behovet for vedligehold og fornyelse opstår, fordi jernbanen mellem Odense og Nyborg er en hovedstrækning på jernbanenettet, som togene slider på 20 timer i døgnet, lyder det.

/ritzau/