EU-borgere tager danske sygedagpenge med til udlandet

Det er ikke kun ydelser som børnecheck og dagpenge, som EU-borgere kan tage med til andre EU-lande.

Også sygedagpenge kan i henhold til EU's regler eksporteres, og det sker i hundredvis af tilfælde hvert år, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra 2008 til 2012 er der hvert år blevet udbetalt i omegnen af 400 millioner kroner i sygedagpenge til EU-borgere, viser tallene.

Langt de fleste modtagere bliver boende i Danmark, mens de modtager ydelsen, men ifølge opgørelsen modtog over 300 EU-borgere sygedagpenge i 2012 uden at have bopæl i Danmark.

Samtidig skal opfølgningen på de syges tilstand som hovedregel ske i det land, de opholder sig i og altså ikke i Danmark.

"Der kan generelt ikke stilles krav om, at den sygemeldte kommer til Danmark i forbindelse med opfølgning, eller at den sygemeldte bliver i landet i hele sygeperioden", skriver Beskæftigelsesministeriet i et resumé af reglerne på området.

Og hvis danske myndigheder insisterer på at få den sygemeldte til samtale, vil det være et brud på EU-retten, hvis kommunen ikke betaler rejsen frem og tilbage, fastslås det.

Det får Dansk Folkeparti til at ryste på hovedet:

- Hver dag har sin groteske historie omkring de regler, der øjensynligt gælder, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl.

- En ting er, at det i sig selv er forkert, at man med en kortvarig indsats på niveau med et fritidsjob kan blive berettiget til sygedagpenge i Danmark. Men det er yderligere skørt, at man ikke reelt kan udføre en kontrol med de folk, der modtager pengene, siger han.

- Det er jo en umulig opgave for kommunerne at kontrollere det her, hvis man ikke engang kan stille krav om, at de folk, der får sygedagpenge, møder op lokalt i Danmark. Så er misbrugs-mulighederne jo meget, meget store, lyder det fra Thulesen Dahl.

Det er i alt 308 EU-borgere, der i 2012 modtog sygedagpenge uden at have registreret bopæl i Danmark. Ud af dem er 24 fra Østeuropa, mens størstedelen af de øvrige ifølge Beskæftigelsesministeriet kommer fra Tyskland og Sverige.

Fra radikal side er man parat til at skærpe kontrollen, hvis det vel at mærke viser sig nødvendigt.

- Vores opgave er at sikre, at man lever op til de regler, der er for at få sygedagpenge, og hvis der er behov for at skærpe kontrollen og tilsynet, er vi med på at gøre det, siger partiets arbejdsmarkedsordfører, Nadeem Farooq.

- Arbejdskraftens fri bevægelighed går hånd i hånd med, at vi værner om den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi er åbne overfor at se på, om man kan have en mere stram kontrol med det, siger han.

/ritzau/

 

Dagens Gossip