EU-Kommissionen varsler nyt ryk for selskabsskatten

EU-Kommissionen lægger onsdag op til en række initiativer, der skal sikre en mere retfærdig selskabsskat i hele EU ved blandt andet at bekæmpe misbrug af skattesystemerne, sikre skatteindtægterne og fremme et bedre erhvervsklima.

Kommissionen varsler på et pressemøde, at den til juni kommer med en handlingsplan, der blandt andet vil genstarte arbejdet med at få en fælles EU skattebase for selskabsskat, gennemføre nye OECD-standarder i EU og arbejde for mere åbenhed på skatteområdet.

- Vores nuværende tilgang til selskabsskat passer ikke længere til virkeligheden. Vi bruger forældede værktøjer til at håndtere udfordringerne fra en digitaliseret, globaliseret økonomi, siger økonomikommissær Pierre Moscovici i en pressemeddelelse.

Valdis Dombrovskis, der er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog, supplerer med en erkendelse af, at der er grænser for, hvor meget EU kan gøre med traditionel lovgivning.

- Selskabsskat er medlemslandenes eget anliggende. Men EU må udstikke en klar, fornyet ramme for en retfærdig og konkurrencedygtig selskabsskat.

- Enhver virksomhed - stor som lille - skal betale sin del af skatten det sted, hvor den tjener sine penge, siger Dombrovskis.

Et af de elementer, kommissionen vil have med i sin handlingsplan, er et forsøg på at tage livtag med en 14 år gammel idé om at sikre fælles regler for, hvordan virksomheder med aktiviteter i flere lande i EU beregner deres profit.

Den fælles skattebase, der i EU-regi er kendt som CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), sigter ikke mod en egentlig harmonisering af skattesatser.

Der er tale om at sikre mere fælles regler for, hvordan man i det hele taget beregner selskabsskat, så man får et mere sammenligneligt og transparent skatteregime.

Ifølge en lækket udgave af diskussionsoplægget fra onsdagens kommissionsmøde er der lagt op til at gøre selve skattebasen obligatorisk, mens man nok må udskyde den mest kontroversielle del.

Det er den, der skulle gøre det muligt at opgøre den samlede skattepligtige profit for en virksomhed med aktivitet i flere medlemslande.

/ritzau/

 

Dagens Gossip