EU underkender Skatteministeriet i Nordea-sag

Skrevet af admin

|

17/07/2014

Dagens topnyheder

Skatteministeriet har lidt et nederlag ved EU-Domstolen. Det er nemlig i strid med EU-reglerne, at det danske skattevæsen har krævet genbeskatning af underskud, som storbanken Nordea havde på forretninger i Norge, Sverige og Finland i årene 1996 til 2000.

Underskuddet blev trukket fra i den danske Nordea Banks skattepligtige indkomst.

Da Nordea Bank i 2000 omstrukturerede og lukkede de underskudsgivende forretninger, blev kunderne tilbudt at beholde deres konto på uændrede vilkår i Nordea Banks nye datterselskaber i Norge, Sverige og Finland.

Ifølge Ritzaus oplysninger lød underskuddene i Nordeas forretninger i Norge, Sverige og Finland tilsammen på omkring 200 millioner kroner i de fire år. Men de danske skattemyndigheder mente, at de med afsæt i ligningslovens paragraffer kunne genbeskatte de mange millioner.

Nordea Bank mente imidlertid, at Skats krav var i strid med etableringsfriheden, men banken tabte sagen i Landsskatteretten. Nordea ankede dog sagen til Østre Landsret, der har bedt EU-Domstolen om at tage stilling til det komplicerede skattespørgsmål.

EU-Domstolen har nu taget stilling til det generelle spørgsmål, og den har slået fast, at de danske skattemyndigheder gik for vidt ved at kræve genbeskatning af underskud, som banken trak fra.

Det er i strid med den frie bevægelighed og friheden til at etablere sig med virksomhed indenfor EU og EØS-landene.

Dermed har Nordea fået EU-Domstolens ord for, at det var i orden, at banken strittede imod, da de danske skattemyndigheder krævede genbeskatning af det store millionbeløb, som banken havde i underskud på sine forretninger i Norge, Sverige og Finland.

Det har ikke været muligt at træffe kilder i Skatteministeriet for en kommentar til EU-dommen. Pressevagten i ministeriet siger, at kun skatteministeren udtaler sig, og han er på ferie.

/ritzau/