Fællesforening: Dom skaber tvivl om andelsboligers pris

Når Østre Landsret kommer frem til, at der er plads til så store forskelle i vurderingen, som der ifølge torsdagens dom må være i vurderingen af andelsboligforeningen Ringertoften i København, så skaber det tvivl om prisen på andelsboliger.

Sådan lyder det fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, efter at Østre Landsret torsdag har frifundet en valuar for have fejlvurderet ejendommen.

- Vi synes, det er rigtig ærgerligt, at man ikke er nået frem til samme resultat, som man gjorde i byretten. Det får den betydning, at foreningerne i den grad bliver usikre på, hvad der er den lovlige pris, siger formand Jan Hansen.

En valuar er en ejendomsmægler, som har en særlig uddannelse i at bedømme værdien af fast ejendom. På baggrund af valuarens vurdering af værdien af en andelsboligforening fastsættes prisen på foreningens lejligheder.

Torsdagens sag var den første af i alt 78 søgsmål fra andelshaverne i Ringertoften. De hævder, at de har lidt store tab, fordi de vurderinger, som valuaren i midten af nullerne foretog af Ringertoften, var urealistisk høje, og de har derfor tilsammen sagsøgt ham for et tocifret millionbeløb.

Valuaren vurderede mellem 2005 og 2007 at ejendommen var mellem 520 og 580 millioner værd. En skønsmand har siden vurderet, at værdien kun var mellem 365 og 415 millioner kroner. To andre valuarer har vurderet ejendommen til at ligge på nogenlunde samme niveau.

Retten på Frederiksberg fandt sidste år på den baggrund, at valuarens vurdering var "voldsomt urealistisk og åbenbart forkert". Den dom har Østre Landsret omgjort, en afgørelse retten blandt andet begrunder med, at vurderingen er et skøn, der er forbundet med en vis usikkerhed.

- Når retten når frem til, at et skøn kan være indenfor så stort et spillerum, så opfordrer vi til, at man fra lovgivernes side tager stilling til, om lovgivningen om valuarvurderingen egentlig er i orden, som den ser ud nu, siger Jan Hansen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip