Færre ledige bliver voksenlærlinge

Skrevet af John Meyer

25/12/2012

Mest læste i dag

Trods en omfattende kampagne for at få flere ledige i voksenlære, er der sket et markant fald i arbejdsløse over 25 år, som bliver voksenlærlinge. Fra 2007 til 2011 faldt antallet af ledige i voksenlære med 73 procent til knap 800 personer. De nyeste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikbank jobindsats.dk viser, at der i år er sket et yderligere fald. Efter 3. kvartal 2012 var der kun omkring 250 ledige i voksenlære.

Husk at tilmelde dig vores nye side om dagpenge på Facebook - klik her

- Krisen har gjort, at arbejdsgiverne er tilbageholdne med at ansatte lærlinge generelt. Det går ekstra hårdt ud over voksenlærlinge, siger Morten Kaspersen, som er formand for a-kassernes brancheorganisation AK Samvirke.


Færre voksenelever end ventet
Det markante fald i ledige i voksenlære er sket til trods for, at Beskæftigelsesministeriet sammen med fire A-kasser kører en kampagne for at få flere ledige til at uddanne sig. Kampagnen er en del af regeringens indsats for at få flere unge i alderen 25-30 år i arbejde. Målet var, at  800 flere skulle i voksenlære. Indtil videre har kampagnen kun ført til knap 100 nye voksenlærlingepladser, oplyser Morten Kaspersen, som også er forretningsfører for 3F's a-kasse.


Virksomheder foretrækker unge
- De foreløbige resultater af kampagnen tegner jo et billede af, at det er svært at få virksomhederne at tage en ledig i voksenlære. Ofte foretrækker de en yngre lærling eller en voksenlærling, som i forvejen er ansat i virksomheden, siger han Morten Kaspersen til Fagbladet 3F.