FAKTA: Derfor droppede Socialministeriet lukkede puljer

* Den såkaldte Zornig-sag, hvor daværende socialminister Annette Vilhelmsen (SF) tildelte én million kroner til Huset Zornig før udløbet af en millionpuljes ansøgningsfrist, fik den efterfølgende socialminister Manu Sareen (R) til at indlede en undersøgelse af ministeriets tildeling af midler.

* Undersøgelsen blev gennemført med bidrag fra Kammeradvokaten. Den skulle blandt andet kigge på de såkaldt lukkede puljer, der kun meldes ud til en afgrænset og på forhånd defineret gruppe af mulige ansøgere.

* Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at lukkede puljer gør det svært at sikre den mest relevante ansøgerkreds samt at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed og åbenhed i forvaltningen af tilskud.

* Derudover konkluderede undersøgelsen, at inddragelse af politiske aftaleparter - eksempelvis satspuljepartierne - i den konkrete sagsbehandling af tilskudsordninger giver anledning til "meget alvorlige betænkeligheder" i forhold til forvaltningsretten og retssikkerhedsmæssige aspekter.

* Analysen fik Manu Sareen til at varsle "markante ændringer" i Socialministeriets administration af puljemidler. Han har derfor afskaffet de lukkede puljer og sikret vandtætte skotter mellem forvaltning og politikere ved at præcisere, at de politiske aftaleparter ikke skal godkende tilskud.

* I 2013 uddelte Socialministeriet 77 millioner kroner i lukkede puljer. Ifølge Politiken blev der i alt uddelt for 244,5 millioner kroner fra lukkede puljer fra de forskellige ministerier.

* Som følge af undersøgelsen har også Sundhedsministeriet valgt at droppe de lukkede puljer. Ministeriet uddelte i 2013 11 millioner kroner fra lukkede puljer.

Kilde: Ritzau, Socialministeriet og Politiken.

/ritzau/

 

Dagens Gossip