FAKTA: Derfor vil Venstre have slagtet flere svin

Svineproducenterne kontra miljø er en gammel traver i dansk politik. Nu tager Venstre emnet rundt i manegen endnu en gang og vil have flere svin til slagtning på de danske slagterier.

Oppositionspartiet foreslår, at Danmark følger EU-reglerne, så svineproducenterne må have lidt flere dyr pr. hektar jord. Forslaget er et indspark til forhandlingerne om en vækstpakke med regeringen.

* Venstre mener, Danmark har overimplementeret EU's nitratdirektiv. Ifølge direktivet må der udbringes 170 kilo kvælstof i husdyrgødningen om året pr. hektar, svarende til 1,7 dyreenhed. I 2002 valgte man i Danmark at skærpe kravet for svin til 1,4 dyrenhed pr. hektar jord.

* Ifølge miljøministeren skyldes det dog, at Danmark har indført lempeligere krav til kvæghold. Hvis kravene til svin skal lempes, skal kravene til kvæg altså skærpes, for at Danmark lever op til EU's regler.

* Stramningen af kravet for svin kom efter en henstilling fra EU, fordi det danske vandmiljø var i dårlig forfatning.

* Stramningen betyder ifølge Landbrug og Fødevarer, at de danske landmænd har større omkostninger til at bortskaffe gylle, og dermed har sværere ved at udvide og bygge større og mere effektive stalde.

* Ifølge Miljøstyrelsen er der tilstrækkelig med opdyrket landbrugsjord til at kunne optage mere gylle fra svinene. Det vil kun betyde en lille meromkostning for landmændene.

* Gylle i overskud kan bruges til produktion af biogas.

* Én af konsekvenserne af de skærpede danske krav er, at et stigende antal smågrise eksporteres til opfedning og slagtning syd for grænsen.

* På 10 år er produktionen af slagtesvin faldet med fire millioner om året - svarende til næsten 20 procent.

* Landbrug og Fødevarer vurderer, at der årligt kan produceres cirka en million slagtesvin mere, hvis forslaget gennemføres. I Danmark bliver der slagtet cirka 20 millioner svin om året.

* Fødevareforbundet NNF vurderer, at forslaget kan betyde mindst 2000 nye arbejdspladser. Men det betyder, at svinene skal blive i Danmark og ikke sendes ud af landet som smågrise.

* Forslaget blev præsenteret af Venstre på Folkemødet på Bornholm søndag, men er lavet af erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer samt fagforeningen Fødevareforbundet NNF.

Kilder: Landbrug og Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og Miljøstyrelsen

/ritzau/

 

Dagens Gossip