FAKTA: Det anbefaler Børnerådet

Børn under 15 år, som er indlagt på psykiatriske afdelinger, kan hverken klage eller få støtte af en patientrådgiver, hvis de udsættes for tvang. Det kritiserer Børnerådet, der samtidig kommer med en række anbefalinger i børnepsykiatrien.

* Tvangen over for børn og unge i psykiatrien skal nedbringes. Ambitionen på alle børne- og ungepsykiatriske afdelinger bør være, at man undgår tvang. Særligt bør bæltefikseringer helt undgås.

* Det bør ikke være op til forældrene at give samtykke til tvangshændelser - det bør bero på en lægefaglig vurdering.

* Som minimum skal alle tvangslignende hændelser, hvor der foreligger samtykke fra forældre, men hvor børn modsætter sig, registreres.

* Børn under 15 år skal tilbydes en uvildig patientrådgiver, der er særligt egnet til at tale med børn og unge.

* Børn under 15 år skal have klageadgang.

* Børnene og de unge skal i videst muligt omfang inddrages i deres behandlingsforløb og de beslutninger, der bliver taget om dem.

* Regionerne og kommunerne skal være langt bedre til at samarbejde om indlæggelser af børn og unge.

* Der skal være særligt fokus på udskrivninger, sådan at alle børn og unge oplever, at der er en plan for dem, når de forlader hospitalet.

* Børn og unge skal have ensartet, klar og letforståelig information om deres rettigheder under en indlæggelse.

* Der skal være mere ensartethed i behandlingsmetoder og tilgange afsnittene imellem.

* Børne- og ungeafsnittene skal i højere grad indrettes på børnene og de unges præmisser, så de føles hjemlige og hyggelige.

Kilde: Børnerådet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip