FAKTA: Det bestemmer politikerne i regionerne

Balladen om at nedlægge regionerne bliver med udsigt til et folketingsvalg med et sandsynligt regeringsskifte et varmt emne på Danske Regioners generalforsamling i Aalborg torsdag.

* Der er fem regioner i Danmark, der hver styres af et regionsråd.

* Regionsrådet har 41 folkevalgte medlemmer. Den politiske leder af regionsrådet har titel af regionsrådsformand.

* I regionerne er det kun regionsrådet og et forretningsudvalg, som kan vedtage beslutninger.

* Regionerne tager sig af en række opgaver, som løses bedst decentralt, men som kræver et større befolkningsgrundlag, end der er i kommunerne.

* Regionerne har ansvaret for:

* Sygehusvæsenet, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.

* Regional udvikling, blandt andet vedrørende natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

* Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.

* Jordforurening.

* Råstofkortlægning og -planlægning.

* Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

* Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Kilde: Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip