FAKTA: Det bliver sværere at få dansk pas

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokraterne om reglerne for at opnå dansk statsborgerskab.

Partierne er enige om at skærpe reglerne:

* Sprogkravene hæves fra Prøve i Dansk 2 til Prøve i Dansk 3. Ansøgere, der har været selvforsørgende i otte et halvt år inden for de seneste ni år, skal som i dag alene bestå Prøve i Dansk 2.

* Den nuværende statsborgerskabsprøve erstattes af en ny indfødsretsprøve, der dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

- Indfødsretsprøven vil bestå af 40 spørgsmål, hvoraf 32 skal besvares korrekt. I modsætning hertil består statsborgerskabsprøven alene af 30 spørgsmål, hvoraf 22 skal besvares korrekt.

* Selvforsørgelseskravet hæves, så ansøgere skal have været selvforsørgende i fire et halvt år inden for de seneste fem år.

* Karensperioden for kriminalitet hæves med 50 procent.

- Har man i dag fået en dom for kriminalitet kan det betyde, at man i en vis periode (karensperiode) vil være udelukket fra at kunne få permanent opholdstilladelse.

- For eksempel medfører en betinget frihedsstraf en karensperiode på tre år fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom.

- Ubetinget frihedsstraf på seks måneder eller mere, men under et år og seks måneder nbsp;medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for løsladelse.

Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændingestyrelsen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip