FAKTA: Det går millionerne fra satspuljen til

Skrevet af admin

|

28/11/2013

Dagens topnyheder

Pengene til satspuljen tages fra den automatiske regulering af overførselsindkomster, som stiger 0,3 procent mindre end den gennemsnitlige lønudvikling.

De senere år er satspuljen svundet kraftigt ind i takt med skrumpende lønstigninger. I 2014 er der godt 350 millioner kroner.

* På psykiatri- og sundhedsområdet er der afsat 110 millioner kroner i 2014 ud af i alt 410 millioner kroner over fire år. Pengene går blandt andet til:

- Udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne, som mennesker med psykiske lidelser kan henvende til for at få akutovernatning og støtte.

- Ambulante akutte teams, så psykisk syge, der bor i eget hjem, hurtigt kan få støtte og behandling.

- Indsats for danskere, der både har en psykisk lidelse og et misbrug.

* På det sociale område er der afsat 154,6 millioner kroner i 2014 ud af i alt 637,5 millioner kroner over de næste fire år. Pengene går blandt andet til:

- Udsatte børn og unge, blandt andet en styrkelse af indsatsen mod asocial adfærd hos unge.

- Handicapområdet, blandt andet et projekt for familier med handicappede børn og et projekt for udviklingshæmmede voksne.

- Udsatte voksne, blandt andet forebyggelse af, at unge bliver hjemløse.

- Støtte til frivillige organisationer.

* På beskæftigelsesområdet er der afsat 56,5 millioner kroner, og i tillæg til forhandlingsrammen er der under forhandlingerne omdisponeret yderligere 6,1 millioner kroner.

De kommer fra den permanente satspuljebevilling "Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked".

I alt er der afsat 195,9 millioner kroner over fire år. Pengene går til:

* At fremme beskæftigelsen hos handicappede.

* Erhvervsrettede tilbud til udsatte grupper, blandt andet ledige med læse-, stave- og regnevanskeligheder.

* At fremme beskæftigelsen hos udsatte grupper som kriminelle unge og sindslidende førtidspensionister.

* Finansiering af en reform af sygedagpengeområdet.

/ritzau/