FAKTA: Det mener danskerne om global opvarmning

Det årlige Klimabarometer udgivet af tænketanken Concito gør os klogere på, hvad vi danskere egentlig mener og ved om klimaudfordringen.

Her kan du se, hvad de svarede i undersøgelsen.

* 75 procent anerkender, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende. Sidste år lå tallet på 65 procent.

* Andelen af personer, der erklærer sig uenige er faldet fra 13 procent i 2012 til nu 9 procent.

* 82 procent mener, at klimaforandringerne i høj eller nogen grad er menneskeskabte. Det er en stigning fra 72 procent i 2012.

* 68 procent er bekymrede for de ændringer, der bliver stadig tydeligere.

* 76 procent af personerne ønsker, at klimaforandringerne, deres konsekvenser og mulige løsninger, kommer på skoleskemaet i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

* 68 procent er i høj grad eller i nogen grad bekymrede over klimaforandringerne. Af dem er 20 procent i høj grad bekymret.

 

Hvad forventer vi af politikerne

* 32 procent svarer ja til, at klima er et vigtigt tema for dem, når de skal stemme ved næste folketingsvalg. 50 procent svarer nej.

* Halvdelen af vælgerne ønsker, at det parti, de stemte på ved sidste valg gør mere for klimaet. Det er en lille stigning i forhold til sidste år.

* 44 procent mener, at regeringspartierne og Enhedslisten i høj grad eller i nogen grad udviser handlekraft på klimaområdet.

* 22 procent svarer det samme om blå blok.

* 43 procent mener, at politikerne i høj eller nogen grad bør fremme forbruget af ikke-materielle forbrugsgoder såsom kultur, oplevelser og service for at få forbruget af nye materielle gode til at falde.

* 52 procent går ind for forslaget om øgede grønne afgifter mod en tilsvarende sænkning af indkomstskatten. 34 procent siger nej.

(Kilde: Concito)

/ritzau/

 

Dagens Gossip