FAKTA: Det siger BNP om den danske økonomi

Skrevet af admin

|

28/11/2014

Dagens topnyheder

Et lands samlede økonomi måles i bruttonationalproduktet (BNP). Det er et tal, der viser, hvordan væksten har det.

BNP er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land - eller den samlede værdi af landets produktion i løbet af et år, fratrukket udgiften til råvarer og hjælpestoffer.

FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

* Bruttonationalproduktet (BNP) er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal. BNP er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

* Det danske BNP-tal viser derfor, om Danmarks økonomi vokser eller skrumper.

* Væksten i bruttonationalproduktet er et vigtigt parameter, når man måler aktivitetsniveauet i økonomien.

* Regeringen forventer, at væksten i år lander på 1,4 procent, mens væksten ventes at blive 2,0 procent i 2015

* I årets tre første kvartaler er den danske vækst på 0,8 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Kilder: Danmarks Statistik med flere.

/ritzau/