FAKTA: Færre folketingsmedlemmer kræver grundlovsændring

Det mangeårige folketingsmedlem Bertel Haarder (V) foreslår, at antallet af medlemmer i Folketinget skrumpes.

Det kræver ikke umiddelbart en ændring af grundloven - men Bertel Haarder ser gerne, at en ændring af antallet af folketingsmedlemmer kommer til at tage lige så lang tid, som det tager at få gennemført en grundlovsændring.

* Grundloven er Danmarks forfatning, det vil sige den lov, der beskriver de grundlæggende regler for samfundet som den enkelte borgers rettigheder og pligter.

* Af de mere end 1300 love, vi har i Danmark, er grundloven hævet over alle de andre.

* Af grundloven fremgår det, at den øverste magt i Danmark skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Folketinget har den lovgivende magt, regeringen den udøvende magt og domstolene den dømmende magt.

* Af paragraf 28 fremgår det, at "Folketinget udgør én forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland".

* Skal grundloven ændres med et nyt maksimalt antal folketingsmedlemmer, er det en langstrakt proces.

* Proceduren er beskrevet i grundlovens paragraf 88:

* En ændring af eller et tillæg til grundloven skal som det første vedtages af Folketinget; vedtagelsen skal endvidere gentages efter et valg; det kræves yderligere, at der afholdes folkeafstemning om grundlovsforslaget, hvor et flertal af stemmerne skal være for forslaget, og dette flertal skal udgøre mindst 40 procent af samtlige stemmeberettigede.

* Grundloven er i sin nuværende form fra den 5. juni 1953, men i sine hovedtræk går lovteksten tilbage til 1849. Den havde oprindelig 100 paragraffer, men er nu samlet i 89 paragraffer inddelt i 11 kapitler.

* Grundloven betød, at Danmark gik fra enevælde til folkestyre. Men Danmark fik reelt først demokrati i 1915, da også kvinderne fik stemmeret.

Kilde: Folketinget, Grundloven med flere.

/ritzau/

 

Dagens Gossip