FAKTA: Flygtning eller asylansøger: Hvad er forskellen?

* En asylansøger er en udlænding, som har forladt sit hjemland og søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land, men som endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning.

* For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser der er nævnt i udlændingelovens paragraf 7 om beskyttelsesstatus.

* Ifølge Flygtningekonventionen er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.

* Derudover gives der opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

* Denne vurdering sker på baggrund af oplysninger fra asylansøgeren, udlændingemyndighedernes oplysninger om ansøgerens hjemland samt Flygtningenævnets praksis.

* Hvis der gives afslag på asyl, bliver asylsagen automatisk sendt til Flygtningenævnet, der er klageinstans.

* Konflikter i Afghanistan, Somalia, Irak og Sudan samt ikke mindst krigen i Syrien bragte i 2012 det samlede antal flygtninge i verden op på 45,2 millioner mennesker, viser den årlige rapport fra FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR.

* Det er mere end på noget andet tidspunkt siden 1994, hvor krigene på Balkan var på det højeste og sendte hundredtusinder af mennesker på flugt.

* Alene sidste år flygtede 1,1 million mennesker over hele verden således ud af deres hjemlande, mens 6,5 millioner mennesker flygtede til et andet sted i deres egne lande.

Kilde: Udlændingestyrelsen og Kristeligt Dagblad.

/ritzau/

 

Dagens Gossip