FAKTA: Fra lang skoledag til tolærertimer

* Den årlige undervisningstid i folkeskolen skal mindst være 1200 timer fra 0.-3. klasse, 1320 timer fra 4.-6. klasse og 1400 timer fra 7.-9. klasse.

* Skolerne kan dog i henhold til paragraf 16b i folkeskoleloven fravige reglerne om undervisningstiden og nedskalere tiden til understøttende undervisning, hvis de samtidig øger antallet af undervisningstimer med to voksne i klassen.

* Nedskaleringen af den understøttende undervisning skal finde sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse.

* Fravigelsen kan være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, hvilket for eksempel kan hænge sammen med store problemer med mobning, eller at klassen er sammenbragt.

* Det kan også være være hensigtsmæssigt at fravige timetallet, hvis en eller flere enkelte elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen. Det kan være tilfældet, hvis der er store problemer med uro i klassen, som har baggrund i sociale og emotionelle problemer, ADHD eller lignende, blandt enkelte elever i klassen.

* Muligheden for at omlægge understøttende undervisning til flere timer med to voksne i klassen gælder generelt for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin. Fra 4.-9. klasse kan der kun ske en nedskalering af undervisningstiden i helt særlige tilfælde.

* Den ekstra voksen kan både være en ekstra lærer eller en pædagog, der fungerer som undervisningsassistent.

* Kommunalbestyrelsen skal godkende, at en klasse omlægger understøttende undervisning til tolærertimer, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder

* Hvis en kommune vælger at godkende en kortere skoledag for en klasse, skal eleverne tilbydes plads i skolens fritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, hvor eleverne får ekstra fri.

Kilde: Folkeskoleloven og Undervisningsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip