FAKTA: Her er et overblik over EU-aftale med Ukraine

Parlamenterne i EU og Ukraine har tirsdag simultant vedtaget en associeringsaftale med et tæt samarbejde om frihandel. Ikrafttrædelsen for den del af aftalen, der vedrører frihandel, er dog udsat på grund af den aktuelle konflikt med Rusland.

Her er hovedpunkterne i den samlede aftale.

* AFTALENS INDLEDNING

- EU og Ukraine deler fælles værdier for demokrati, respekt for menneskerettigheder, grundlæggende friheder og retsstatens principper.

- Ukraine er et europæisk land, som deler historie og værdier med EU's medlemslande.

- Ukraine stræber mod Europa. EU byder Ukraines europæiske valg velkommen - herunder kursen mod holdbart demokrati og markedsøkonomi.

- Udbygningen af forholdet afhænger blandt andet af konkrete fremskridt for at sikre respekten for de fælles værdier og tilpasse sig EU politisk, økonomisk og juridisk.

* POLITISK ASSOCIERING OG ØKONOMISK INTEGRATION:

- EU støtter arbejdet med centrale reformer, økonomisk genrejsning, vækst, regeringsførelse og samarbejde inden for blandt andet energi, transport, miljøbeskyttelse, industrien, socialområdet, ligestilling, forbrugerbeskyttelse, uddannelse, unge og kultur.

- Ukraine tilpasser sin lovgivning til EU's love, normer og standarder for at få bedre og mere internationalt konkurrencedygtige produkter og yde bedre service til ukrainerne.

- Ukrainske statsborgere får adgang til at rejse ind i EU uden visum.

* MØDER:

- EU og Ukraine vil jævnligt holde topmøder og møder blandt ministre, embedsmænd, parlamentarikere og borgergrupper.

* HANDEL OG ØKONOMI:

- Importtolden fjernes på så godt som alle varer. EU har allerede fremskyndet sin del for næsten toldfri import fra Ukraine, og denne midlertidige aftale ventes forlænget, indtil hele frihandelspakken træder i kraft, forventet 31. december 2015.

- Øget samarbejde inden for blandt andet energi, budgetstyring, miljø, finansmarkedet, minedrift, industripolitik, it, turisme, landbrug, fiskeri, forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, uddannelse, kultur og sport.

Kilde: EU's udenrigstjeneste.

/ritzau/

 

Dagens Gossip