FAKTA: Her er regeringens reviderede bud på en terrorpakke

Regeringen har tirsdag aften besluttet at ændre i et af de 12 forslag, som indgår i den terrorpakke, som blev præsenteret kort efter skudangrebene på kulturhuset Krudttønden og synagogen i Krystalgade i København i midten af februar.

Forslagene var inspireret af de tilbagemeldinger, som regeringen havde fået på en forespørgsel til blandt andet politi og efterretningstjenester i kølvandet på terrorangrebet i Paris i starten af januar.

Her kan du se, hvad regeringens udspil, "Et stærkt værn mod terror – 12 nye tiltag mod terror", indeholder inklusiv tirsdagens ændring. Udspillet koster i alt 970 millioner kroner:

* Bedre redskaber til politiets og Politiets Efterretningstjenestes (PET) indsats mod terror i Danmark:

1) 200 millioner kroner til udbygning af politiets og PET’s beredskabs- og overvågningsindsats.

2) 150 millioner kroner til øget it- og analysekapacitet.

3) Udvidelse af livvagtsstyrken.

4) Adgang til relevante oplysninger om flypassagerer.

5) Undersøgelse af mulig registrering af brugere af taletidskort.

* Bedre redskaber til Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats over for terror rettet mod Danmark:

6) 415 millioner kroner til indhentning og analyse af oplysninger om terrortrusler fra udlandet.

7) Styrket indsats mod danske ekstremister i udlandet. Her har regeringen nu ændret sit forslag, så efterretningstjenesten ikke længere kan indlede overvågning uden dommerkendelse.

I stedet får FE nu mulighed for selv at indhente kendelsen, hvor det tidligere har været PET, der skulle til dommeren. Dette vurderes at give FE mulighed for at starte overvågning tidligere i forløbet og dermed bedre mulighed for at bremse terrorplaner mod Danmark.

* Styrkelse af beredskabet til indsats ved en terrorhændelse:

8) Udvidelse af aktionsstyrken i PET.

9) Forstærket nationalt døgnberedskab under Rigspolitiet.

* Forebygge radikalisering i fængslerne:

10) Nye initiativer til forebyggelse af radikalisering i fængslerne.

* Øget dansk bidrag til internationalt samarbejde om terrorbekæmpelse:

11) Styrkelse af den forebyggende indsats i blandet andet Mellemøsten og Nordafrika.

* Gennemgang af den danske terrorbekæmpelse:

12) Et udvalg skal gennemgå den danske terrorbekæmpelse.

Kilder: "Et stærkt værn mod terror – 12 nye tiltag mod terror" og Forsvarsministeriet

/ritzau/

Kilder: Regeringen

 

Dagens Gossip