FAKTA: Her får danske parlamentarikere indflydelse

I forbindelse med Europaparlamentets konstituerende samling tirsdag til torsdag i Strasbourg har de politiske grupper afgjort deres interne fordeling af, hvem der skal sidde i hvilke udvalg.

Hvert medlem har typisk to udvalgsposter - den ene som fuldgyldigt medlem, den anden som suppleant. Suppleanter har fuld møde- og taleret, men de har kun stemmeret i situationer, hvor de indtræder i stedet for et fuldgyldigt medlem.

Den endelige fordeling i udvalgene kan stadig blive rokket en lille smule. Men her er, hvad de danske europaparlamentarikere selv forventer at skulle have særligt ansvar for de kommende fem år:

* Udvalget for Industri, Forskning og Energi: Bendt Bendtsen (K), Jeppe Kofod (S) og Morten Helveg Petersen (R). Suppleanter: Jens Rohde (V) og Morten Messerschmidt (DF).

* Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender: Ulla Tørnæs (V), Ole Christensen (S) og Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU).

* Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse: Christel Schaldemose (S). Suppleant: Ulla Tørnæs (V).

* Landbrugsudvalget: Jens Rohde (V). Suppleant: Jørn Dohrmann (DF).

* Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: Suppleanter: Morten Helveg Petersen (R) og Rikke Karlsson (DF).

* Udvalget for International Handel: Suppleant: Bendt Bendtsen (K).

* Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed: Margrete Auken (SF), Jørn Dohrmann (DF). Suppleant: Christel Schaldemose (S).

* Budgetudvalget: Suppleant: Anders Vistisen (DF).

* Budgetkontroludvalget: Anders Vistisen (DF) og Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU).

* Udvalget for Andragender: Rikke Karlsson (DF). Suppleant: Margrete Auken (SF).

* Fiskeriudvalget: Suppleant: Ole Christensen (S).

* Udvalget for Økonomi og Valuta: Suppleanter: Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU), Morten Messerschmidt (DF) og Jeppe Kofod (S).

* Udvalget for Konstitutionelle Anliggender: Morten Messerschmidt (DF).

/ritzau/

 

Dagens Gossip