FAKTA: Her gives der bøder efter indkomst

* Justitsminister Karen Hækkerup (S) har i et skriftligt svar til Folketinget forklaret, at der ikke er en oversigt over, på hvilke områder der er indkomstdifferentierede bøder.

* Efter straffelovens paragraf 51 er det muligt at fastsætte dagbøder på baggrund af den gennemsnitlige dagsindtægt. På langt de fleste områder er bødestraffen dog et fast beløb. Der er dog visse undtagelser inden for færdselsloven:

- Spirituskørsel, kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer (narkokørsel) og kørsel i frakendelsestiden straffes med bøder, der er direkte afhængige af den dømtes indkomst.

- Det samme gælder for spiritussejlads og sejlads i frakendelsestiden.

- Bøden for spirituskørsel og spiritussejlads tager udgangspunkt i en måneds nettoløn, og bøden bliver større i takt med promillens størrelse. Når det gælder narkokørsel, fastsættes bøden som en måneds nettoløn.

* Samtidig er der en generel "bøderabat" til unge under 18 år og personer med en særlig lav årsindtægt på mindre end 158.925 kroner før skat (svarende til 3/4 af dagpengesatsen). Her bliver bøder som udgangspunkt nedsat til det halve beløb, dog minimum 500 kroner

Kilde: Justitsministeriet, politiet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip