FAKTA: Her KL's sundhedspolitiske anbefalinger

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes, mener KL, som derfor i et nyt sundhedsudspil "Sammen om sundhed" kommer med 41 konkrete anbefalinger til regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet.

Hovedanbefalingerne er:

* Indsatsen for de ældre medicinske patienter skal løftes. Det kræver, at regeringen i den kommende plan for det nære sundhedsvæsen konkret beskriver, hvilke opgaver kommunerne fremover skal løfte, hvilke kompetencer, det kræver af for eksempel sygeplejersker og sosu-assistenter, og hvordan vi skal dimensionere indsatsen.* Regeringen skal sikre bedre lægebetjening af borgere i kommunale tilbud for eksempel i form af fasttilknyttede læger på plejecentre og botilbud.* Regeringen skal investere i sundhedshuse, som kan give borgere med især kronisk sygdom og behov for rehabilitering en klar indgang til sundhedstilbud, samt sikre bedre lægedækning i hele landet.* Den nære psykiatri skal styrkes, så den ligestilles med det somatiske område.* Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi, der giver svar på, hvordan vi kan håndtere flere borgere med kronisk sygdom lokalt i kommuner og i almen praksis.* Demensindsatsen skal styrkes blandt andet gennem kompetenceløft i kommunerne og forskning i effektive metoder til at afdække årsager til demens og til at forhale, at demens forværres.* Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes, så vi blandt andet sikrer forebyggende tiltag over for spædbørn og børn i sårbare familier.* Der skal sikres en bedre rehabilitering af kræftpatienter med klare mål og retningslinjer for, hvad et forløb i kommunen skal indeholde.* Den kommunale medfinansiering skal justeres, så der skabes en større sammenhæng mellem kommunernes muligheder for at påvirke forbruget af ydelser og graden af medfinansiering.* Kommunerne skal fortsat medvirke til udviklingen af standarder og retningslinjer for at sikre en mere ensartet praksis i kommunerne baseret på bedste viden.

Kilder: KL

/ritzau/

 

Dagens Gossip