FAKTA: Her lander Satspulje-midlerne

Alle partier undtagen Enhedslisten har besluttet, hvordan de 874 millioner kroner, der ligger i de såkaldte Satspuljer på sundheds- og ældreområdet, skal bruges.

Her er, hvad nogle af pengene går til:

* National handlingsplan for demens: 470 millioner kroner

Handlingsplanen skal sikre en tidlig opsporing af demens, støtte til og inddrages af de pårørende og forskning med henblik på at opnå mere generel viden.

* Faste læger på plejecentre: 100 millioner kroner

Fremover vil beboere på plejecentre vil blive tilbudt en læge med relevant uddannelse, som er fast tilknyttet plejecentret.

Ordningen indfases således, at 40 procent af plejecentrenes tilknyttes ordningen i 2016. Herefter slutter 20 procent af plejecentrene sig til ordningen år efter år indtil 2019.

* Fortsat statsligt tilskud til de såkaldte fixerum i 2016 og delvis i 2017: 25 millioner kroner.

* Opfølgende lægebesøg til ældre patienter efter udskrivelse fra sygehus: 29 millioner kroner

* Forbedring af livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger gennem aktiviteter og forebyggelse af ensomhed: 20 millioner kroner.

Ordningen giver mulighed for at tilknytte en "oplevelsesmedarbejder" på plejecentrene. Som eksempel fremhæver aftaleteksten en kok eller en operasanger.

* Forskning i bivirkninger af HPV-vaccinationer: Syv millioner kroner.

* Erstatning til kvinder eksponeret for asbest gennem deres ægtemænds arbejde: Ti millioner kroner.

* Selvmordslinjen "Livslinien" holdes åben i nattetimerne de næste fire år: Fem millioner kroner

* Pilotprojekt med kultur på recept til patienter med angst, stress og let til moderat depression: Otte millioner kroner.

* Lukashusets Børne- og Ungehospice til terminalt syge børn og unge: Seks millioner kroner.

* Danske Hospitalsklovne i psykiatrien: Seks millioner kroner.

* Forebyggende sundhedstjek: 30 millioner kroner.

* Screening for cystisk fibrose til nyfødte: 14,8 millioner kroner.

* Bevilling på 40 millioner kroner til flere sengepladser i psykiatrien gøres permanent.

* Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon: Otte millioner kroner

* Videreførelse af "En Af Os"-kampagnen: Seks millioner kroner

* Psykiatri-topmøde: Én million kroner

* Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer: Tre millioner kroner.

* Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 millioner kroner.

* Projekt "I Sikre Hænder", der skal nedbringe antallet af tryksår, medicineringsfejl, infektioner og andre utilsigtede hændelser og skader i sundhedsvæsnet: 14 millioner.

* Komplicerede sorgforløb: Otte millioner kroner

* Initiativer for seksuel sundhed: 10,6 millioner kroner.

* Styrket indsats for børn og unge som pårørende: Ni millioner kroner.

* Udbredelse af ordninger med akuthjælp til patienten, før ambulancen kan ankomme: 1,5 millioner kroner.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip