FAKTA: Her står Danmark uden for døren i dag

Regeringen er sammen med SF, Venstre og De Konservative blevet enige om, at danskerne skal til afstemning om Danmarks retsforbehold senest i marts 2016. De endelige præmisser for aftalen ventes at blive forhandlet på plads tirsdag i Statsministeriet.

Her kan du læse om det 23 år gamle forbehold på retsområdet:

* Retsforbeholdet var ét af de fire forbehold, som blev forhandlet på plads med EU på et EU-topmøde i den skotske by Edinburgh i december 1992, efter at danskerne havde stemt nej til den såkaldte Maastricht-traktat ved folkeafstemningen 2. juni 1992.

* Maastricht-traktaten samt de fire forbehold blev efterfølgende godkendt af danskerne ved folkeafstemningen 18. maj 1993.

* De tre andre forbehold er unionsborgerskab, euroen samt afgørelser og aktioner på forsvarsområdet.

* Retsforbeholdet, der nu kan stå for fald, omhandler opgaver, der i EU's medlemslande ofte varetages af politiet og de retslige myndigheder.

* Det handler blandt andet om samarbejdet på udlændingeområdet, samarbejdet vedrørende grænsekontrollen, det politi- og strafferetslige samarbejde og det civilretslige samarbejde.

* Danmark risikerer at skulle forlade det europæiske politisamarbejde i Europol på grund af det danske retsforbehold.

* Europol-samarbejdet omhandler blandt andet en tværnational indsats over for narkotikahandel, menneskehandel, illegal indvandring, hvidvaskning af penge samt terrorbekæmpelse.

Kilde: EU-oplysningen

/ritzau/

 

Dagens Gossip