Fakta: Hovedelementerne i den nye overenskomst

Den nye overenskomstaftale mellem CO-industri og DI gælder fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017.

* Virksomheden og medarbejderrepræsentanter kan bede organisationerne om bistand til lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder brug af vikarer, etablering af varierende ugentlig arbejdstid, indgåelse af overenskomstfravigende aftaler m.v.

* I forbindelse med brug af vikarer kan virksomhedens tillidsrepræsentant få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, som virksomheden har meddelt vikarbureauet skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden.

* Der etableres et fælles udvalgsarbejde, der skal afklare mulighederne for at lette administrative byrder i forbindelse med administration af ferie og feriefridage.

* Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 måneder til 6 måneder.

* For medarbejdere, der arbejder på skiftehold, vil skifteholdstillæg indgå i beregningerne af den løn, der ydes kompensation for i forbindelse med selvvalgt uddannelse.

* Medarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med afskedigelse med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond.

* Medarbejderne får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse.

* Mulighed for støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til undervisning i dansk af voksne udlændinge.

* Der indføres mulighed for at aftale funktionsløn på TL-området (Teknisk Landsforbund).

* I funktionæroverenskomsten udvides dækningsområdet på TL-delen til at omfatte professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser på det tekniske område.

* Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen.

* Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8,50 kr. pr. time med virkning fra 1. juli 2014.

* Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

* Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov.

* Loftet for løn under forældrelov forhøjes fra 140 kr. til 145 kr.

* Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 og til 2,0 pct. pr. 1. marts 2016.

* Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr.

* Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts 2016.

* Lærlinge – og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2014 med 1,9 pct. pr. 1. marts i hvert overenskomstår.

Kilde: DI

/ritzau/

 

Dagens Gossip