FAKTA: Hvad betyder menneskehandel

Ordet menneskehandel kommer af det engelske ord trafficking, der kan tolkes som en slavelignende handel, hvor mennesker bliver købt eller solgt mod deres vilje.

Menneskehandel bruges dog ikke kun til at betegne fysiske køb og salg af mennesker. Det dækker også over personer, der er udsat for tvang og udnyttelse.

Her følger tre fortolkninger af betegnelsen menneskehandel.

 

FN definerede i 2000 begrebet nærmere i Palermo-protokollen:

* Menneskehandel: Det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende.

* Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer.

* Den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de nævnte midler.

 

Straffeloven blev ændret i kølvandet på Palermo-protokollen, og der kom en særskilt paragraf om menneskehandel i 2002:

* Ifølge Straffelovens paragraf 262a kan menneskehandel straffes med fængsel i op til 10 år.

* Paragraffen benyttes om bagmænd, som har rekrutteret, transporteret, overført, huset eller modtaget en person med henblik på udnyttelse af den pågældende person ved enten prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

* Onsdag falder der dom i en sag ved Retten i Helsingør, hvor to mænd er tiltalt for at have udnyttet ni rumænske rengøringsassistenter under slaverilignende forhold. I givet fald vil det være første gang, at nogen uden for prostitutionsmiljøet dømmes for menneskehandel.

* En lignende sag blev også behandlet i begyndelse af marts i Helsingør, men da sagen faldt på et upræcist anklageskrift, blev en 34-årig mand frifundet, uden at retten tog stilling til, om udnyttelse til tvangsarbejde er menneskehandel.

 

Center mod Menneskehandel hører under Socialstyrelsen. Centrets definition af begrebet læner sig tæt op ad FN's:

* Tvangsarbejde falder ind under Center mod Menneskehandels definition af ordet menneskehandel.

* Menneskehandel er sjældent fysisk tvang, og derfor bruger Center mod Menneskehandel begrebet slaveri i meget få tilfælde.

* I perioden 2007-2013 har Center mod Menneskehandel identificeret 33 ofre for tvangsarbejde i Danmark.

 

Kilder: Retsinformation.dk, FN's Palermo-protokol, Center Mod Menneskehandel

/ritzau/

 

Dagens Gossip