FAKTA: Hvad er inklusion?

Regeringen har en målsætning om, at 96 procent af alle skolebørn skal gå i en almindelig folkeskole i 2015.

En ny undersøgelse om inklusion lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at otte ud af 10 børn på mellemtrinene i folkeskolen trives, og de er både fagligt aktive og har det godt socialt.

Men hvad betyder inklusion?

* Inklusionsloven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 24. april 2012

* Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

* Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge.

* Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles.

* I dag modtager 5,6 procent af alle børn i folkeskolen specialundervisning i specialklasser og på specialskoler.

* I 2015 er målet, at det er fire procent af børnene. Det betyder, at 10.000 af de børn, der i dag går i specialklasser eller på specialskole, skal inkluderes i den almene folkeskole. Det svarer til cirka et barn i hver tredje klasse.

* Der vil således fortsat være børn, som modtager specialundervisning i specialklasser eller på specialskoler.

* Målet er, at færre børn modtager specialundervisning, og flere børn inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger.

* De børn, som har behov for specialundervisning i specialklasser og på specialskoler, skal fortsat have det tilbudt.

* Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt, så der kan reageres, hvis det generelt viser sig, at eleverne ikke får den støtte, de har krav på.

(Kilde: Undervisningsministeriet)

 

Dagens Gossip