FAKTA: Hvad er listeria?

* Bakterieslægten listeria har seks arter og er udbredt i jorden, på planter, i spildevand, i tarmen hos dyr og mennesker samt i produktionsmiljøer. Alle mennesker spiser bakterien fra tid til anden, men kun meget få bliver syge af det.

* Bakterien kan forekomme i en lang række almindelige fødevarer. Det gælder især rå fødevarer, men det kan også være varmebehandlede fødevarer, der har fået bakterierne tilført efter varmebehandlingen.

* Sygdommen listeriose, som kommer af listeria, og som oftest rammer ældre eller svagelige, er forholdsvis sjælden sammenlignet med for eksempel salmonellose, men til gengæld er listeriose en alvorlig og livstruende sygdom. Den samlede dødelighed er cirka 25 procent.

* Ifølge Hanne Ingmer, professor i mikrobiel fødevaresikkerhed ved Københavns Universitet, kan raske personer dog også blive syge af listeria, hvis der er meget høje koncentrationer af bakterien. Det er set ved tidligere listeria-udbrud.

* Oftest bliver patienterne indlagt med symptomer som feber, almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast.

* Lokaliserede infektioner forekommer sjældent. Sygdommen rammer oftest personer over 60 år eller patienter med svækket immunforsvar. Hos gravide er der risiko for abort eller dødfødsel.

* Risikofaktorer er blandt andet cancer, hæmatologiske lidelser, diabetes, alkoholisme, organtransplantation og aids.

* Der findes ingen vaccine mod listeriose. Man kan mindske risikoen for listeriose ved at spise varmebehandlet mad og opretholde god køkkenhygiejne samt overholde holdbarhedsdatoer og opbevaringstemperaturer for spiseklare fødevarer.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut

/ritzau/

 

Dagens Gossip