FAKTA: Kommuner og fængsel i samarbejde

Koordineringen mellem Kriminalforsorgen og kommunerne er blevet genstand for kritik, efter det er kommet frem, at den terrormistænkte Omar El-Hussein blev løsladt fra sin varetægtsfængsling kun to uger inden skyderierne i København.

* Formålet med Kriminalforsorgens "Køreplan for god løsladelse" er, at forebygge tilbagefald til kriminelle løbebaner, samt at sikre borgerens rettigheder.

* Målgruppen for køreplanen er alle indsatte over 18 år, der afsoner en dom på mere end fire måneder.

* I køreplanen fremgår det, at fængslet giver kommunen besked, når en borger indsættes. Herefter udpeger fængslet en handleplansansvarlig medarbejder.

* Senest fire uger efter indsættelsen skal der, ifølge køreplanen, udarbejdes en handleplan for den indsatte.

* Den handleplansansvarlige har også ansvar for at orientere kommunen om løsladelse, så instanserne sammen kan koordinere samarbejdet senest ét år før eventuel prøveløsladelse. Hvis straffen er kortere end ét år, skal kontakten ske senest fire uger efter straffens start.

* Fængslets handleplansansvarlige har ansvar for at indkalde kommunen til et løsladelsesmøde senest tre måneder før, hvor der aftales, hvordan kommunen følger op på løsladelsen, samt hvem der har det fremadrettede ansvar for koordineringen.

Kilder: Køreplan for god løsladelse - Kriminalforsorgen

/ritzau/

 

Dagens Gossip