FAKTA: Konkurrencerådets overordnede anbefalinger

admin

424 uger siden

|

26/05/2016

Dagens topnyheder

Konkurrencerådet har torsdag offentliggjort sin analyse "Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder".

Den indeholder anbefalinger til at undgå, at statens eller kommunernes erhvervsaktiviteter er konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder.

Konkurrencerådets overordnede anbefalinger lyder som følger:

* At de danske regler, der skal sikre mod konkurrenceforvridning, præciseres.

* At der udarbejdes regler for prisfastsættelse for offentlige erhvervsvirksomheder, som lever op til OECD’s anbefalinger på området.

* At klageadgangen styrkes, forenkles og gøres mere gennemsigtig.

* At der nedsættes et udvalg, som opstiller kriterier for, hvilke aktiviteter statslige aktører skal have adgang til at udføre som indtægtsdækket virksomhed.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

/ritzau/