FAKTA: Midlertidig grænsekontrol kan ikke vare evigt

4. januar indførte regeringen midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. I første omgang varede den ti dage, men det blev forlænget med 20 dage 13. januar. Tirsdag er kontrollen blevet forlænget med yderligere 20 dage.

Det er EU's såkaldte Schengengrænsekodeks, der sætter rammerne for, hvordan og hvornår medlemslande kan indføre midlertidig grænsekontrol. EU-landene forhandler lige om rammerne, der indtil videre betyder, at:

* Et medlemsland kan undtagelsesvis indføre grænsekontrol, hvis "der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed". Landet skal i så fald vurdere, i hvilket omfang kontrollen udgør "en passende reaktion", og om det står i et "rimeligt forhold til truslen".

* Den undtagelsesvise kontrol kan indføres i en begrænset periode på 30 dage. Perioden kan forlænges flere gange, men må ikke overstige seks måneder. Hvis der foreligger "ekstraordinære omstændigheder", kan kontrollen dog forlænges op til to år.

* En midlertidig grænsekontrol på to år forudsætter, at "den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser er truet på grund af vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser" - og at dette "udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed".

* Grænsekontrollen skal betragtes som "sidste udvej", og det pågældende medlemsland skal hurtigst muligt underrette de øvrige EU-lande, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet om grundene bag, omfanget af kontrollen, de godkendte grænseovergangssteder og varigheden.

Kilder: Schengengrænsekodeksen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip