FAKTA: Sådan kan skoler gøre skoledagen kortere

Efter at ministeriel undersøgelse har vist, at flere elever har svært ved de lange skoledage, har undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) gjort opmærksom på en mulighed i lovgivningen for at forkorte skoledagene.

Derfor sende Undervisningsministeriet 13. januar en vejledning ud til kommunerne, hvoraf det fremgår, hvordan skoledagen kan afkortes inden for rammerne af loven.

Af brevet fremgår det:

* At skolerne frit kan fastlægge skoledagens længde inden for tidsrummet 08-16. Der er et krav om det årlige timetal, men ikke hvordan skolerne fordeler det hen over dagene.

* At lovens paragraf 16b gør det muligt for kommunalbestyrelserne at afkorte skoledagen. Muligheden er skrevet ind i loven for at give friere rammer over for klasser med særlige behov, som eksempelvis i en periode kan have gavn af ekstra personale i klassen.

* At muligheden i paragraf 16b kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med "helt særlige behov". Skolelederen skal med skolebestyrelsens samtykke ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse, der kun kan gives for et år ad gangen.

Kilder: Undervisningsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip