FAKTA: Sådan klarede de danske banker stresstest

De fire største banker herhjemme har alle klaret sig pænt igennem en helbredsundersøgelse, som er blevet foretaget af Den Europæiske Centralbank, ECB.

Danske Bank:

* Stresstesten viser en egentlig kernekapitalprocent på 11,7 ultimo 2016 i det stressede scenarie.

Jyske Bank:

* Koncernen ligger i stressscenariet med en egentlig kernekapitalprocent på 13,6 ultimo 2016.

Nykredit:

* Stresstesten viser en egentlig kernekapitalprocent på 10,9 ultimo 2016 i det stressede scenarie.

Sydbank:

* I stressscenariet ligger bankens egentlige kernekapitalprocent til 12,9 i 2016.

Stresstesten omfatter to makroøkonomiske scenarier for perioden 2014-2016 - et stresset scenarie og et basis-scenarie.

Bankernes stressede soliditet, målt ved egentlig kernekapital i forhold til de risikovægtede aktiver, holdes op mod grænseværdier på 5,5 procent i det stressede scenarie og 8 procent i et basis-scenarie.

Kernekapital er den kapital, som udgør kernen af basiskapitalen i finansielle virksomheder. For kreditorerne er kernekapitalen den sikreste kapital i en finansiel virksomhed.

En banks kernekapitalprocent kan defineres som bankens kernekapital i procent af de risikovægtede poster, som hos et pengeinstitut normalt først og fremmest består af udlån, der tildeles en individuel vægt af kreditrisiko.

Kilder: Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit, Sydbank og Finanstilsynet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip