FAKTA: Sådan måles danskernes økonomiske optimisme

Det kan for nogen måske virke abstrakt, når Danmarks Statistik hver måned opgør forbrugernes tro på fremtiden som et tal.

For hvor optimistiske er vi, når forbrugertillidsindikatoren er 9,1?

Bag tallene ligger en spørgeskemaundersøgelse, hvor 1500 repræsentativt udvalgte danskere får stillet en række spørgsmål om deres økonomiske situation og planer. Cirka 1000 af de adspurgte besvarer undersøgelsen.

De adspurgte skal blandt andet svare på, hvordan de vurderer deres egen families og Danmarks økonomiske situation nu og i fremtiden.

Positive svar trækker indikatoren op, mens negative svar trækker indikatoren ned. Uændret svarer til værdien 0.

En positiv indikator fortæller dermed om optimisme, mens en negativ indikator er et udtryk for generel pessimisme.

Det er disse fem af undersøgelsens spørgsmål, som danner grundlag for udregning af forbrugertilliden.

Danmarks Statistik beder i de fem spørgsmål svarpersonerne vurdere:

* Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden

* Familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag

* Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden

* Danmarks økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag

* Om Anskaffelse af større forbrugsgoder er fordelagtigt for øjeblikket

Forbrugertilliden er forbundet med en statistisk usikkerhed, hvor stikprøveusikkerheden i 95 procent af tilfældene skønnes at ligge indenfor +/- 3 procentpoint. En ændring i en indikator skal derfor være større end 5 procentpoint for at være signifikant.

Kilde: Danmarks Statistik.

/ritzau/

 

Dagens Gossip