FAKTA: Sådan måles danskernes økonomiske optimisme

admin

425 uger siden

|

23/05/2016

Dagens topnyheder

Det kan for nogen måske virke abstrakt, når Danmarks Statistik hver måned opgør forbrugernes tro på fremtiden som et tal.

For det er svært at bedømme, hvor optimistiske eller pessimistiske vi egentlig er på økonomiens vegne, når indikatoren for forbrugertillid nu dykker til 3,2 i maj fra 5,5 i april. Læs om forbrugertillid her:

* Bag tallene ligger en undersøgelse, hvor omkring 1000 repræsentativt udvalgte danskere får stillet en række spørgsmål om deres økonomiske situation og planer.

* De har svaret på, hvordan de vurderer deres egen families og Danmarks økonomiske situation nu og i fremtiden, og om de mener, at det vil være fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder lige nu.

* Positive svar trækker indikatoren op, mens negative svar trækker indikatoren ned. Uændret svarer til værdien 0.

* En positiv indikator fortæller dermed om optimisme, mens en negativ indikator er et udtryk for generel pessimisme.

* Forbrugertilliden er forbundet med en statistisk usikkerhed, hvor stikprøveusikkerheden i 95 procent af tilfældene skønnes at ligge inden for +/- 3 procentpoint.

* En ændring i en indikator skal derfor være større end fem procentpoint for at være signifikant.

Kilde: Danmarks Statistik.

/ritzau/