FAKTA: Sådan skal ny aftale forbedre svinevelfærden

De danske svin skal have bedre vilkår at leve under. Derfor er der torsdag indgået en aftale om en bedring af dyrevelfærden.

Det er fødevareminister Dan Jørgensen (S), som har indgået aftalen med blandt andre Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og detailhandlen:

Aftalens punkter er:

* Landbruget arbejder hen imod, at overlevelsesraten for smågrise er hævet med én gris per kuld i 2020.

* Landbruget har som målsætning, at mindst 10 procent af diegivende søer skal gå fri i farestalden i 2020.

* Landbruget har som målsætning, at kastration uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018.

* Andelen af halekuperede smågrise skal nedbringes markant.

* Forekomsten af mavesår reduceres gennem blandt andet styrket sundhedskontrol.

* Der skal fokus på staldindretning, der tilgodeser dyrevelfærd.

* Slagterierne og detailhandlen forpligter sig til at arbejde for at give forbrugerne mere information om og større valgmulighed i forhold til produkter med bedre dyrevelfærd.

Kilde: Fødevareministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip