FAKTA: Sådan skal randzoner langs vandløb virke

* 1. september 2012 trådte randzoneloven i kraft, som forbyder landmænd at dyrke jorden tæt på vandløb, åer og større søer.

* Randzonerne betyder, at landmanden hverken må gøde eller bruge sprøjtegift i et bælte på 10 meter langs vandløb og søer. De nye regler skal føre til etablering af 50.000 hektar randzoner.

* Zonerne skal skåne naturen for 2550 ton kvælstof og 160 ton fosfor årligt - til gavn for den biologiske mangfoldighed af dyr og planter.

* Offentligheden får adgang til at færdes i udyrkede bræmmer langs søer og vandløb.

* Ifølge loven skal ingen landmand dog tvinges til at udlægge mere end højst fem procent af sin jord til sprøjtefri randzoner.

* Fra 1. februar 2013 har landmænd kunnet søge om kompensation for det stykke jord, de ikke kan dyrke. Til det er der oprettet en pulje på 200 millioner kroner.

* Landbruget har været stærkt kritiske over for randzonerne, som, de mener, er ekspropriation af deres jord.

* Flere landmænd er blevet sigtet for bevidst at bryde loven. Samtidig har der dog også været stor usikkerhed om udpegningen af de arealer, der skal udlægges som randzoner.

* Som en del af en ny vækstplan for landbruget er regeringen nu parat til at halvere omfanget af randzonerne for at komme de borgerlige partier og landbrugets kritik i møde.

(Kilder: Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening m.fl.)

/ritzau/

 

Dagens Gossip