FAKTA: Sådan vil DF ændre dagpengesystemet

Her Dansk Folkepartis forslag til midlertidige ændringer af dagpengesystemet:

* Fra 1. januar 2015 skal genoptjeningsperioden halveres. Dermed vil danskerne kun skulle arbejde seks måneder for at genoptjene retten til dagpenge mod i dag 12 måneder. Ifølge Kristian Thulesen Dahl vil Socialdemokraterne på kort tid kunne samle flertal for den løsning med DF, SF og EL.

* DF er også åben for at forlænge den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Det skal modvirke, at danskere, der opbruger retten til dagpenge, ender med at stå helt uden en offentlig ydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere.

Nyt dagpengesystem:

* I september 2015 afleverer dagpengekommissionen sin beretning med anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Herefter forventes partier i Folketinget at indlede forhandlinger om et nyt dagpengesystem, som måske allerede kan træde i kraft 1. januar 2016.

* Kommissionen har fået til opgave at komme med anbefalinger til et "moderne, fleksibelt og robust" dagpengesystem. Kommissionen må dog ikke komme med anbefalinger, som koster gør dagpengesystemet dyrere eller øger den strukturelle ledighed.

* Det udgangspunkt vil DF dog ikke lægge til grund for sin permanente løsning. Partiet foreslår tværtimod, at der indføres et konjunkturbaseret dagpengesystem, hvor de nuværende regler er minimum. En løsning, der med sikkerhed vil fordyre dagpengesystemet.

* DF's model vil betyde, at danskere i perioder med højkonjunktur og lav arbejdsløshed vil være garanteret en dagpengeperiode på to år. I perioder med lavkonjunktur og høj arbejdsløshed skal dagpengeperioden til gengæld forlænges for at skabe tryghed.

* DF har endnu ikke fastlagt detaljerne i modellen eller foretaget beregninger på, hvad den vil koste.

/ritzau/

 

Dagens Gossip