FAKTA: Socialdemokraterne vil skabe lighed i boligområder

Socialdemokraterne har offentliggjort et forslag til et nyt arbejdsprogram, som skal mindske den negative sociale arv i samfundet.

Forslaget behandles på partiets kongres, som finder sted i den kommende weekend, og her kan du se de forslag, der vedrører bolig- og foreningsområdet:

* Ved grundsalg til nye boligområder skal man kunne kræve, at en vis andel af boligmassen skal være almennyttig.

* Fleksibel udlejning, hvor ressourcestærke persongrupper kan få fortrinsret, skal i højere grad anvendes til at sikre flere ressourcestærke borgere i udsatte boligområder.

* Kombineret udlejning, hvor persongrupper kan afvises i udsatte boligområder og anvises bolig i andre områder, skal modvirke, at allerede udsatte boligområder får endnu flere udsatte beboere.

* En tæt og tværgående koordinering af indsatsen i udsatte boligområder for at øge trygheden.

* Udsatte boligområder skal blive til åbne bydele.

* Det skal være mere attraktivt for mindre virksomheder og kultur- og foreningsliv at etablere sig i udsatte boligområder.

* Udvikling af fritidsjobordninger i udsatte boligområder.

* Muligheden for at øge brugen af lokal arbejdskraft ved boligrenoveringer og byggeprojekter i udsatte boligområder skal undersøges.

* Det frivillige foreningsliv skal lettes for unødige administrative byrder.

* Der skal indføres en årlig "foreningernes dag", hvor foreningerne synliggøres over for befolkningen - og særligt de socialt udsatte - i alle landets kommuner.

* Foreningslivets roller og faciliteter skal i højere grad indtænkes i planlægningen og udviklingen af by- og boligområder.

* Det frivillige foreningsliv skal i højere grad kunne inddrage socialt udsatte i foreningsfællesskaberne.

* En enkel og ensartet fritidspasordning skal udbredes, så flere socialt udsatte børn og unge har mulighed for at deltage i det brede foreningsliv.

* Alle, også personer, der er udenfor arbejdsmarkedet, skal have mulighed for aktiv deltagelse i det frivillige foreningsliv.

* Valgdeltagelsen skal styrkes.

* Muligheden for etablering af et uafhængigt, nationalt demokratikontor skal undersøges.

Kilde: Socialdemokraterne

/ritzau/

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip