Fejlagtige arbejdsskadesager skal behandles igen

For dårlig sagsbehandling i en stribe sager om tab af erhvervsevne betyder nu, at Arbejdsskadestyrelsen skal starte forfra og genoptage sagerne.

Det er konsekvensen af den undersøgelse, som Kammeradvokaten har foretaget af 98 sager, der er anmeldt i 2011 eller senere.

Undersøgelsen viser, at der var fejl eller mangler i næsten halvdelen af sagerne.

I 27 af dem ville Arbejdsskadestyrelsen ifølge Kammeradvokatens vurdering ikke kunne få medhold i en eventuel retssag, og i 20 øvrige sager manglede der væsentlige informationer.

Derudover vurderes det, at mange af begrundelserne for de konkrete afgørelser også har været præget af fejl.

Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) nu besluttet, at sagerne skal behandles igen.

- Arbejdsskadestyrelsen genoptager de sager, hvor Kammeradvokaten har fundet fejl. Og alle, som har mistanke om, at de har fået en forkert afgørelse, skal naturligvis have mulighed for at få genoptaget deres sag, siger Mette Frederiksen.

De mange fejl i sagsbehandlingen betyder, at der skal udpeges en ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen, som årligt behandler omkring 5500 sager om tabt erhvervsevne.

- Det bliver den entydigt vigtigste opgave for den nye direktør at gennemføre de grundlæggende ændringer i styrelsen, som er nødvendige for at genoprette tilliden til arbejdsskadesystemet.

- Vi skal være sikre på, at alle skadelidte får en korrekt behandling og erstatning, de har ret til, siger ministeren.

Hun bad Kammeradvokaten undersøge styrelsens praksis sidste efterår efter kritik af sagsbehandlingen.

Til efteråret har hun bestilt en ny undersøgelse for at se, om der er sket ændringer til det bedre.

/ritzau/

 

Dagens Gossip