Finansoverenskomst på plads efter lange forhandlinger

Finansforbundets medlemmer har stemt ja til det forlig, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, blev enige om 13. marts.

Dermed får cirka 50.000 medarbejdere i finanssektoren en ny overenskomst for de kommende tre år.

Overenskomsten indebærer blandt andet, at lønnen stiger med 5,25 procent i alt de næste tre år.

73,5 procent af de stemmeberettigede deltog i afstemningen, hvor 94,7 procent stemte ja, og 4,7 procent stemte nej. De resterende stemmer var blanke eller ugyldige.

Formanden for Finansforbundet, Kent Petersen, er glad for, at medlemmerne har stemt ja til overenskomsten.

- Forhandlingerne med FA var langvarige og højspændte, men der kom på mange områder et fornuftigt resultat på bordet til sidst, og det har medlemmerne også taget til sig, siger han i en pressemeddelelse.

I februar brød forhandlingerne sammen, og Finansforbundet afleverede et strejkevarsel. Efterfølgende fortsatte forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Kent Petersen understreger, at Finansforbundet ikke fik alle ønsker opfyldt.

- Vi ville gerne have haft en toårig periode – det fik vi ikke, men vi kan til gengæld gå ind i de kommende tre år med blandt andet en meget interessant kompetencepulje på 60 millioner kroner og en fastholdelse af afbødeforanstaltningerne, siger Kent Petersen.

Den nye overenskomst har sikret 60 millioner kroner til kompetenceudvikling igennem de næste tre år – fordelt ligeligt med 20 millioner kroner pr. år.

Samtidig fastholdes afbødeforanstaltningerne. Det betyder, at hvis to eller flere medarbejdere fyres inden for 30 dage, så har medarbejderne ret til et opsigelsesvarsel og godtgørelse.

De beholder også retten til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, hvis de ikke har fået job ved opsigelsesperiodens udløb, og de ikke har krav på anden fratrædelsesgodtgørelse.

Overenskomsten på finansområdet omfatter cirka 50.000 ansatte i banker, sparekasser, realkreditinstitutter og it-virksomheder.

/ritzau/

 

Dagens Gossip