Fjernet advokat: Klienterne forstår ikke Højesteret

Både forsvarsadvokat og klienter er uforstående overfor Højesterets kendelse tirsdag, der udelukker flere advokater fra samme advokatkontor i blandt andet straffesagen om drab og flere drabsforsøg på Café Louise i København, hvor advokat Andro Vrlic er fjernet.

Højesteret vurderer, at firma-advokater kan give et dårligere forsvar for den enkelte klient på grund af interessekonflikter. Det er altså for klienternes egen skyld, at Højesteret nu har afsagt to principielle afgørelser om at fjerne advokater.

- Vores klienter har meget lidt forståelse for, at det er hensynet til deres retssikkerhed, der gør, at de ikke kan vælge den advokat, de ønsker. Ingen af vores klienter kan forstå den argumentation, siger advokat Andro Vrlic til Ritzau.

- Tit er det sådan, at de tiltalte gerne vil have flere advokater fra vores kontor, fordi det er dygtige advokater, og så er det ærgerligt, at man fortrænger dem retten til selv at vælge, fortæller advokaten.

Højesteret skriver i kendelsen, at forsvaret "kun kan varetages af advokater fra samme kontor, hvis der ikke er modstridende interesser mellem de sigtede eller er nærliggende risiko herfor".

I straffesagen om drab og flere drabsforsøg på Café Louise i København har rigsadvokaten protesteret imod, at to advokater fra samme kontor forsvarede to brødre, som var tiltalt i sagen.

Den ene bror blev forsvaret af Michael Juul Eriksen, der er partner i firmaet Tommy V. Christiansen. Den anden bror var repræsenteret af Andro Vrlic, der er ansat i firmaet.

Over for Højesteret har rigsadvokaten påstået, at der var risiko for en såkaldt interessekonflikt, og at Andro Vrlics klient ville få et ringere forsvar. Derfor skulle Andro Vrlic fjernes, hvilket Højesteret er enig i modsat by- og landsretten.

- Det undrer mig, at anklagemyndigheden mener, at min klient skulle få et dårligt forsvar med mig. Min klient er blevet frifundet, så jeg har svært ved at forstå argumentet, siger Andro Vrlic.

Det er uvist, hvad kendelsen i Højesteret betyder for sagen om Café Louise, men ifølge forsvarsadvokaten, så ligger frifindelsen for to drabsforsøg fast.

- Som jeg læser præmisserne, så mener Højesteret, at sagen ikke længere er aktuel, og det betyder, at dommen i Cafe-Louise-sagen står fast, vurderer Andro Vrlic.

/ritzau/

 

Dagens Gossip