Flere end 350 institutioner skal i gang med Ny Nordisk Skole

Skrevet af John Meyer

14/12/2012

Dagens topnyheder

352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser har fået en tidlig julegave. De er godkendt til at være en del af Ny Nordisk Skole, hvor de skal samarbejde om at udfordre alle børn og unge – uanset social baggrund – så de bliver så dygtige, de kan.

Det er et overraskende stort antal institutioner, der efter fristens udløb den 20. november 2012 har ansøgt om at være med i Ny Nordisk Skole fra januar 2013. Ansøgningernes faglige ambitioner har været af så høj kvalitet, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) har besluttet at imødekomme næsten alle sammen.

- Ansøgerne har taget Ny Nordisk Skoles ambition om at gøre alle børn dygtigere til sig, og som NNS-institutioner forpligter de sig til at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. For eksempel i Frederikssund, hvor en folkeskole i samarbejde med ungdomsuddannelser og ungdomsskolen vil lave Ny Nordisk Campus, der skal øge uddannelsesfrekvensen blandt andet via tværinstitutionelle faglige teams og læringsteams. Og i Horsens, hvor en daginstitution, en dagpleje og en skole er gået sammen om at sætte fokus på matematik og naturvidenskab gennem leg og læring. Ansøgningerne har generelt været af høj kvalitet og vidner om den forandringskraft, vores mange dygtige lærere, ledere og pædagoger rundt om i Danmark besidder, siger Christine Antorini.

Målene for Ny Nordisk Skole
At  udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.
At mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
At styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

Ifølge manifestet for Ny Nordisk Skole skal skolerne i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden.